Vanliga frågor

På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om Google för ideella organisationer.

Hittar du inte det du letar efter?

Visa hjälpcentret.

 • Är Google för ideella organisationer och dess verktyg tillgängliga i alla länder i hela världen?

  Google för ideella organisationer är för närvarande tillgängligt i över 50 länder (här kan du se tillgänglighet per land). I denna tabell ser du vilka produkter som är tillgängliga i ditt land.
 • Vad krävs för att gå med i Google för ideella organisationer?

  Organisationer som vill delta i programmet Google för ideella organisationer måste utgöra ideella välgörenhetsorganisationer med gott anseende i sitt land och vara registrerade hos vår lokala TechSoup-partner. Läs de landsspecifika kvalifikationsriktlinjerna.
 • Jag har inte tillgång till organisationens konto i Google för ideella organisationer, men jag behöver komma åt det. Hur begär jag åtkomst?

  Om du inte har tillgång till organisationens medlemskonto i Google för ideella organisationer kan du begära åtkomst genom att följa stegen som beskrivs här.
 • Jag skickade en ansökan till Google för ideella organisationer, men min ansökan avslogs och jag är inte säker på varför?

  Ansökningar till programmet Google för ideella organisationer eller någon av de tillgängliga produkterna i programmet kan få avslag om ansökan skickas på felaktigt sätt eller om organisationen som gör ansökan inte uppfyller programmets behörighetskrav. Informationen här kan hjälpa dig att förstå varför din ansökan avvisades och hur du kan åtgärda det. Godkännande för programmet sker i slutänden efter Googles gottfinnande och granskas inte av någon extern part.
 • Hur länge behöver jag vänta på godkännande efter en ansökan till Google för ideella organisationer?

  Om du redan är registrerad hos den lokala TechSoup-partnern i ditt land (för organisationer utanför USA) och ansöker till Google för ideella organisationer bör din ansökan om Google för ideella organisationer och begäran om produktregistrering bli granskad inom några dagar. Sökande meddelas via e-post så snart ett beslut har fattats. Du kan även logga in på ditt konto i Google för ideella organisationer och se status för ansökan.
 • Organisationen är verifierad via Google för ideella organisationer. Hur börjar vi använda Googles produkter?

  När organisationen är verifierad via Google för ideella organisationer kan den registreras för de enskilda produkter som bäst passar organisationens behov. Vårt hjälpcenter innehåller mer information om registrering för G Suite for Nonprofits, Ad Grants, YouTubes ideella program, Google Earth och Maps och donationsverktyg.
 • Vad är TechSoup och vilken roll har de i Google för ideella organisationer?

  Google samarbetar med TechSoup för att kontrollera att alla organisationer som ansöker till Google för ideella organisationer faktiskt är ideella välgörenhetsorganisationer med gott anseende. TechSoup är i sig en ideell organisation med lokala partner världen över vars syfte är att utrusta ideella icke-statliga organisationer med omvälvande tekniklösningar och kunskaper. Läs mer om TechSoup.
 • Vi är en ideell skola, hälsovårdsorganisation eller statlig enhet. Kan vi gå med i Google för ideella organisationer?

  Nej. För närvarande kvalificerar sig organisationen inte för Google för ideella organisationer. För organisationer som skolor, barnomsorg, akademiska institutioner och universitet finns Google for Education.
 • Organisationen är en amerikansk 501(c)(3)-organisation med välgörenhetsstatus via ett gruppundantag som tillhandahålls av en moderorganisation. Kan vi gå med i Google för ideella organisationer?

  Om din organisation har välgörenhetsstatus via ett gruppundantag som tillhandahålls av en moderorganisation kanske organisationen ändå är kvalificerad för Google för ideella organisationer. Organisationen måste vara en separat filial som omfattas av ett gruppundantag, och Google måste kunna validera utifrån offentliga dokument att din organisation omfattas av en kvalificerad moderorganisation via gruppundantag.

  Ansök genom att besöka ansökningssidan för Google för ideella organisationer och ange moderorganisationens EIN-nummer. Om det finns andra medlemmar i Google för ideella organisationer registrerade med samma EIN blir du uppmanad att skapa en ny ansökan. Begär inte äganderätt till någon av dessa ansökningar. Klicka i stället på Create New Application (skapa ny ansökan) och fyll i ansökningsformuläret. Var noga med att ange den egna organisationens information och inte moderorganisationens. Mer information om hur du ansöker inom ramen för ett gruppundantag finns här.
 • Organisationen sponsras ekonomiskt. Kan den gå med i Google för ideella organisationer?

  Organisationer som sponsras ekonomiskt kan inte gå med i Google för ideella organisationer.