Produkter som används

G Suite for Nonprofits

Mål

Kommunicera och samarbeta effektivt

Öka medvetenheten

Regioner

Globalt

Webbplats

http://www.unicef.org/

Fotografi

Unicef, UNICEF/NYHQ2012-0095/Olivier Asselin, Demokratiska republiken Kongo 2012

FN:s barnfond Unicef anser att en av hörnstenarna i människans framsteg utgörs av att vårda och ta hand om barn. Unicefs långa lista med mål omfattar att rädda livet på miljontals barn genom ingripanden som inte kostar mycket, förhindra trafficking och utnyttjande samt hjälpa till att eliminera överföring av hiv eller aids från mor till barn.

Utmaning

Unicef strävar efter att bygga en värld där varje barns rättigheter respekteras. Som global organisation arbetar de i nästan 190 länder. Den sociala och civila mediesektionen, baserad i huvudkontoret i New York, har som uppgift att engagera aktörer i en djupare dialog kring barnrättsfrågor. Dessutom arbetar de för att hjälpa samhällen att skapa positiva förändringar världen över och dela kunskaper digitalt på ett sätt som kan utvidgas till hela organisationen.

Berättelse

Med hjälp av Google Hangouts fick Unicef organisationens utspridda anhängare att komma samman och diskutera, samt möjlighet att tala direkt med Unicef. Deltagare från hela världen fick svar på sina frågor och deltog i en global dialog.

Unicef gav en inblick i engagerade kollegors liv och ansträngningar i fler än 12 tidszoner. Unicef lyckades inte bara utnyttja goodwillambassadören Mia Farrows insatser, utan även visa engagemanget hos kollegor i Indien, Pakistan och Demokratiska republiken Kongo.

”Finns det något bättre sätt att berätta en global historia som hjälper barn än genom att sammanföra organisationer världen över i olika regioner att dela sina historier om ett visst ämne, i det här fallet polio?”

Gerrit Beger, chef för sociala och civila medier, kommunikationsavdelningen, Unicef

Effekt

Unicef kunde öka medvetenheten och visa vilket kraftfullt arbete som utförs. Deras Google Hangout nämndes 1 044 gånger på nätet (mestadels på Twitter) före evenemanget. Deltagare från hela världen fick svar på sina frågor och deltog i en dialog med global räckvidd. Något särskilt var också att Mia Farrow deltog från Kongo, vilket visar att fler länder som tidigare inte kunnat delta fullt ut i initiativ på sociala medier nu kan räknas in.

Utvalda berättelser
Visa fler